Kỹ năng chuyên ngành nâng cao tại học khu Thames Valley Tư vấn du học Canada chuyên nghiệp – Văn phòng Du học AIT

Hotline

0915.59.1919

Trang chủ  <  Trung học Canada  <  Thông tin các trường trung học  <  Kỹ năng chuyên ngành nâng cao tại học khu Thames Valley

Kỹ năng chuyên ngành nâng cao tại học khu Thames Valley

Giới thiệu

Học kỹ năng chuyên ngành nâng cao (SHSM) tại Thames Valley sẽ có những khóa học cụ thể mang đến cho học sinh những kiến thức chuyên ngành và trải nghiệm thực tế bên ngoài lớp học.

 

 

SHSM bao gồm 62 chương trình, thuộc 24 trường thành viên của học khu Thames Valley. Các ngành học của SHSM 2017 – 2018 được cập nhật dưới đây.

 

Trường Ngành học của SHSM
A.B. Lucas Secondary School Kinh doanh, Xây dựng, Thể thao
Arthur Voaden Secondary School Văn hóa và Nghệ thuật, Xây dựng, Sức khỏe và Dinh dưỡng, Nhà hàng – Khách sạn và Du lịch, Vận tải
Central Elgin Collegiate Institute Kinh doanh
Clarke Road Secondary School Nhà hàng – Khách sạn và Du lịch, Sức khỏe và Dinh dưỡng
College Avenue Secondary School Nông Nghiệp, Xây dựng, Sức khỏe và Dinh dưỡng
East Elgin Secondary School Môi trường, Sản xuất, Sức khỏe và Dinh dưỡng
Glencoe District High School Xây dựng, Vận tải
Glendale High School Văn hóa và Nghệ thuật, Công nghệ thông tin và Truyền thông
H.B. Beal Secondary School Dịch vụ an toàn cộng đồng, Dịch vụ cấp cứu , Sản xuất, Thể thao
Huron Park Secondary School Sức khỏe và Dinh dưỡng, Làm vườn và Xây dựng cảnh quan
Ingersoll District Collegiate Institute Xây dựng, Vận tải
Lord Dorchester Secondary School Sức khỏe và Dinh dưỡng, Sản xuất, Văn hóa và Nghệ thuật
Medway Secondary School Văn hóa và Nghệ thuật
Montcalm Secondary School Nông nghiệp, Vận tải
North Middlesex District High School Kinh doanh, Sức khỏe và Dinh dưỡng
Oakridge Secondary School Thể thao
Parkside Collegiate Institutes Xây dựng
Saunders Secondary School Sức khỏe và Dinh dưỡng, Nhà hàng – Khách sạn và Du lịch, Sản xuất
Sir Frederick Banting Secondary School Nông nghiệp, Môi trường
Sir Wilfrid Laurier Secondary School Xây dựng
Strathroy District Collegiate Institute Sức khỏe và Dinh dưỡng, Nhà hàng – Khách sạn và Du ịch, Sản xuất
West Elgin Secondary School Nông nghiệp và Môi trường
Westminster Secondary School Nghệ thuật và Văn hóa, Sức khỏe và Dinh dưỡng, Xây dựng
Woodstock Collegiate Institute Văn hóa và Nghệ thuật, Công nghệ thông tin và Truyền thông, Thể thao

 

Các thành phần chính của SHSM:

Mỗi SHSM bao gồm 5 yêu cầu:

  1. Tập hợp 8 – 10 tín chỉ lớp 11 và lớp 12
  2. Các chứng chỉ công nhận của ngành, các khóa học đào tạo và các ngành.
  3. Các hoạt động học trải nghiệm và khám phá nghề nghiệp theo ngành.
  4. “Đạt đỉnh” kinh nghiệm học tập và được kết hợp với cách giáo dục phổ thông trung học.
  5. Phát triển các kỹ năng cần thiết và làm việc theo thói quen như yêu cầu trong ngành.

Học sinh chắc chắn phải đủ các tiêu chí trên để có được con dấu đỏ trong bằng tốt nghiệp của mình. Thêm vào đó, học sinh cũng nhận được 1 Bản ghi chép sơ bộ của SHSM với nội dung tóm tắt các thành tích đạt được của người học dựa theo 5 tiêu chí đã yêu cầu.

Liên hệ

Nếu bạn muốn có thêm thông tin, hãy gửi email cho chúng tôi, AIT sẽ liên hệ lại ngay với bạn !

Gửi email:

Đối tác các trường