Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa này, thế giới trở nên ngày càng kết nối hơn bao giờ hết. Tiếng Anh sẽ giúp bạn kết nối với thế giới. Bất kể nền tảng, năng lực, hay mục tiêu của bạn là gì thì bạn đều cần tự tin và các kỹ năng cần thiết để sử dụng tiếng Anh trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bài viết dưới đây, sẽ giới thiệu cho các bạn về chương trình Anh ngữ (ELP) của trường Đại học Calgary, được thiết kế để giúp các bạn học sinh lĩnh hội các kỹ năng cần thiết nhằm thực hiện ước mơ của bản thân mình.