Với các tiêu chuẩn giáo dục tốt đi đôi với mức học phí thấp so với hầu hết các nước nói tiếng Anh khác, thì Canada đã dần trở thành điểm đến du học lý tưởng cho nhiều sinh viên Việt Nam nói riêng và sinh viên quốc tế nói chung.