Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa này, thế giới trở nên ngày càng kết nối hơn bao giờ hết. Tiếng Anh sẽ giúp bạn kết nối với thế giới. Bất kể nền tảng, năng lực, hay mục tiêu của bạn là gì thì bạn đều cần tự tin và các kỹ năng cần thiết để sử dụng tiếng Anh trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bài viết dưới đây, sẽ giới thiệu cho các bạn về chương trình Anh ngữ (ELP) của trường Đại học Calgary

Thành phố Calgar

Calgary – thành phố của sự sôi động
 • Là thành phố lớn thứ ba ở Canada chỉ dưới 1,3 triệu dân
 • Có tỷ lệ người có trình độ sau trung học cao nhất tại Canada
 • Là một trong các thành phố trẻ nhất của Canada với độ tuổi trung bình là 36 tuổi
 • Có thu nhập tính theo đầu người cao nhất ở Canada
 • Có Ngài Thị trưởng tốt nhất thế giới Naheed Nen shi (theo Dự án Thị trưởng thế giới – 2014)
Calgary – thành phố của sự sôi động
 • Là thành phố lớn thứ ba ở Canada chỉ dưới 1,3 triệu dân
 • Có tỷ lệ người có trình độ sau trung học cao nhất tại Canada
 • Là một trong các thành phố trẻ nhất của Canada với độ tuổi trung bình là 36 tuổi
 • Có thu nhập tính theo đầu người cao nhất ở Canada
 • Có Ngài Thị trưởng tốt nhất thế giới Naheed Nen shi (theo Dự án Thị trưởng thế giới – 2014)
Thành phố Calgar
 • Là thành phố lớn thứ ba ở Canada chỉ dưới 1,3 triệu dân
 • Có tỷ lệ người có trình độ sau trung học cao nhất tại Canada
 • Là một trong các thành phố trẻ nhất của Canada với độ tuổi trung bình là 36 tuổi
 • Có thu nhập tính theo đầu người cao nhất ở Canada
 • Có Ngài Thị trưởng tốt nhất thế giới Naheed Nen shi (theo Dự án Thị trưởng thế giới – 2014)
 • Là thành phố lớn thứ ba ở Canada chỉ dưới 1,3 triệu dân
 • Có tỷ lệ người có trình độ sau trung học cao nhất tại Canada
 • Là một trong các thành phố trẻ nhất của Canada với độ tuổi trung bình là 36 tuổi
 • Có thu nhập tính theo đầu người cao nhất ở Canada
 • Có Ngài Thị trưởng tốt nhất thế giới Naheed Nen shi (theo Dự án Thị trưởng thế giới – 2014)