Trường Đại học Victoria được xếp hạng là một trong những trường hàng đầu của Canada (đứng thứ 10 Canada) và nằm trong top 200 những trường hàng đầu thế giới về chất lượng (Top University Ranking 2012), tập trung rất nhiều sinh viên theo học với các ngành nghề đa dạng.