Học khu Golden Hills nằm ở thị trấn Strathmore- phía bắc tỉnh bang Alberta. Học khu Golden Hills có tổng cộng 44 trường trường tiểu học và trung học cơ sở, 20 trường trung học phục vụ cho nhu cầu của người dân bản địa trong đó có 5 trường trung học nhận sinh viên quốc tế