Greater Victoria School District tọa lạc tại thành phố Victoria, British Columbia, một thành phố xinh đẹp, hiền hòa và là trường công lập lớn thứ sáu tại tỉnh bang British Columbia. Học khu có tất cả 17 trường, trong đó có 10 trường Trung học cơ sở và 7 trường Trung học phổ thông. Tất cả các trường được trang bị đầy đủ các cơ sở vật chất và có dịch vụ hỗ trợ sinh viên tuyệt vời.