Hotline

0915.59.1919

Home

  • Trường cao đẳng
  Cao đẳng Centennial College

  Centennial là trường cao đẳng đầu tiên của Canada, được thành lập...

  • Trung học tư thục
  Trung học Braemar College (Toronto)

  Braemar College là trường trung học phổ thông tư thục được...

  • Trường cao đẳng
  Cao đẳng Camosun College

  Camosun là trường dẫn đầu trong lĩnh vực giáo dục quốc...

  • Trường cao đẳng tư thục
  Cao đẳng Arbutus College

  Arbutus College là trường cao đẳng thương mại tư thục hàng...

  • Trường cao đẳng tư thục
  Cao đẳng Alexander College

  Alexander College là học viện giáo dục chuyên cung cấp các...

  • Trường cao đẳng tư thục
  Trung học Upper Madison College

  – Upper Madison College là trường tư thục cho cả nam và nữ sinh...

  • Trung học nội trú
  Trung học tư thục nội trú Bodwell

  Được thành lập vào năm 1991 tại thành phố Vancouver (British Columbia) và...