Danh sách các trường Trung học tại Canada

Hotline

0915.59.1919

Trang chủ  <  Trung học Canada  <  Danh sách các trường trung học Canada

Danh sách các trường trung học Canada

Alberta

Hệ thống trường Trung học  Edminton

Học khu Golden Hills

 

British Columbia:

Học khu Abbostford (BC)

Alexander Academy (BC)

Trung học nội trú Bodwell

Học khu Burnaby (SD #41)

Trung hoc Coast Mountain Academy

Trung học Columbia Academy

Học khu Comox Valley (SD #71)

Học khu Coquitlam (SD #43)

Trung học Dwight School

Trung học tư thục Glenlyon Norfolk

Học khu Greater Victoria (SD #61)

Trung học Glenlyon Norfolk

Học khu Langley (SD  #35)

Học khu Nanaimo Lady Smith (SD #68)

Trung học tư thục Pattison

Học khu Qualicum (SD #69)

Trung học Queen Margaret’s

Học khu Richmond (SD#38)

Trung học tư thục St. George

Trung học St John

Học khu Surrey (SD #36)

Học khu Vancouver (SD #39)

Học Khu Vernon (SD #22)

Trung học Vancouver Island University

Trung học Vancouver Formosa Academy

Trung học Columbia International College

Quebec: 

Hệ thống trường công lập English Montreal

Trung học nội trú Bishop’s College

Hệ thống trường công lập Lester B. Pearson

 

Ontario:

Trung học Braemar College

Trung học Bronte College

Trường Quốc tế Columbia

Trung học nội trú Fulford Academy

Học khu Hamilton – Wentworth

Học khu Ottawa – Carleton

Học khu Peel

Trung học tư thục Pickering college

Trung học tư thục Royal Crown Acadamic

Trung học The Great Lakes College

Học khu thành phố Toronto

Trung học Upper Madison College

 

Nova Scotia:

Trung học nội trú King-Edgehill School

 

Saskatchewan

Học khu Saskatoon 

bình luận

Comments (1)
  1. Pingback: Trung học Canada - Chi phí hợp lý, môi trường an toàn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đối tác các trường